Usposabljanje zdravstvenih delavcev v skladu s Pravilnikom o službi NMP (Ur.l. RS, 81/15)

Usposabljanja za zdravstvene delavce zaposlene v izvenbolnišnični nujni medicinski pomoči so v skladu s Pravilnikom o nujni medicinski pomoči  (2015) obvezna enkrat na leto. Pravilnik v svojem 21. členu pravi: "Zdravstveni delavci v zunajbolnišnični službi NMP opravijo usposabljanja s področja NMP v skladu s Prilogo 2 in Prilogo 3 tega pravilnika. Zdravstveni delavci iz prejšnjega stavka opravijo usposabljanja pri svojem delodajalcu, preizkus znanja organizira ministrstvo." in "Izvajalec službe NMP organizira obnovitveno usposabljanje v skladu s Prilogo 3 tega pravilnika za zdravstvene delavce, vključene v svoje ekipe NMP, vsaj enkrat letno."

​Kljub zakonski obvezi pa je veliko bolj pomembna zavezanost našim pacientom, ki jih obravnavamo pri delu v predbolnišnični nujni medicinski pomoči. Zato sta dobro znanje in izurjenost ključna za vsakogar izmed nas, ki opravljamo to delo.

Da bi vam pri tem pomagali, smo razvili 4 module usposabljanj:

 1. Temeljni in začetni postopki oživljanja ter nujna stanja pri odraslih
  Max. število udeležencev je 6
  Program usposabljanja
  Cena usposabljanja (DDV vštet) je 80,00 EUR

   
 2. Temeljni in začetni postopki oživljanja ter nujna stanja pri dojenčkih in otrocih
  Max. število udeležencev je 6
  Program usposabljanja

  Cena usposabljanja (DDV vštet) je 80,00 EUR
   
 3. Obravnava poškodovancev v predbolnišničnem okolju
  Max. število udeležencev je 6
  Program usposabljanja
  Cena usposabljanja (DDV vštet) je 85,00 EUR

   
 4. Obravnava intervencij z večjim številom pacientov v predbolnišničnem okolju
  Max. število udeležencev je 12
  Program usposabljanja
  Cena usposabljanja (DDV vštet) je 40,00 EUR

Usposabljanja so namenjena diplomiranim zdravstvenikom/medicinskim sestram ter zdravstvenim reševalcem/reševalkam. Delo poteka v majhnih skupinah pod vodstvom izkušenih inštruktorjev z mednarodnimi licencami in bogatimi izkušnjami iz prakse. Po osnovni razlagi vas bodo skozi različne scenarije popeljali v situacije, ki jih lahko srečate tudi pri svojem delu. 

Ko zberemo dovolj prijav za izvedbo posameznega modula, vas bo kontaktiral naš svetovalec in skupaj boste dorekli primeren datum usposabljanja. Na spodnji povezavi pridete do prijavnice, ki jo izpolnjeno pošljete na Izobraževalni center, Reševalna postaja, UKC Ljubljana. V primeru, da imate kakršnakoli vprašanja, se lahko na nas obrnete preko spletne pošte in sicer na izobrazevalni.center.rpl@kclj.si. Lepo vabljeni!

Prijavnica za usposabljanje NMP