Vozni park RP UKC

  • 19 reševalnih vozil
  • 2 reševalna motorja
  • vozilo za medklinične prevoze
  • vozilo vodje izmene
  • vozilo izobraževalnega centra
  • servisno vozilo

Reševalna vozila :

Reševalni motorji :

 

Vozilo vodje izmene :

Servisno vozilo :