Datumi tečajev

TEČAJI V LETU 2020

Spoštovani,

Epidemija corona virusa nam jo je vsem skupaj lepo zagodla. Naše moči v Sloveniji so trenutno usmerjene predvsem v izkoreninjenje te nadloge. V skladu z navodili Vlade Republike Slovenije in Ministrstva za zdravje so, zaradi varnosti, do nadaljnega prekinjena vsa izobraževanja v državi, ki se ne morejo izvajati preko spleta oz. na daljavo... Zaradi tega smo do nadaljnjega prekinili tudi z izvajanjem tečajev ITLS. Naš sodelavec Peter, sicer še vedno sprejema prijave, ki mu jih lahko pošljete v skladu s podanimi navodili. Žal vam ne moremo povedati niti to, kdaj bomo lahko zopet nadaljevali z našim delom. Takoj, ko bo to možno, boste o tem obveščeni. Ko bo delo zopet steklo, vas bomo razvrstili v skladu z vašimi prijavami in seveda v dogovoru z vami. Za vaše razumevanje se vam najlepše zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo,

Izobraževalni center Reševalne postaje UKC Ljubljana

Pozdravljeni,

Najprej nekaj navodil oz. prošenj...

Prosimo vas, da potem, ko se odločite in imate potrjen določen rok, v katerem se boste udeležili tečaja, ne spreminjate odločitve teden dni opred samim tečajem. Takrat na tečaj ne moremo uvrstiti novega kandidata, ker ima premalo časa za pripravo na tečaj. Pri odpovedih pridejo v poštev zgolj objektivni razlogi. Moramo se zavedati, da čaka za udeležbo na tečaju kar nekaj kandidatov. S prepozno odpovedjo, dobesedno nekomu od njih onemogočite udeležbo na tečaju. Prosimo, da odpovedi izvedete najkasneje tri tedne pred tečajem! Torej planirajte izobraževanje...!

Zaradi nezanesljivosti dobave učbenikov iz ZDA, vedno ne moremo zagotoviti, da jih tečajnikom lahko pošljemo pribl. en mesec pred tečajem. Zaradi tega smo na tej spletni strani (ITLS Slovenija), v rubriki "Gradiva" objavili najpomembnejše gradivo, ki ga potrebujete, da bi lahko uspešno opravili tečaj. Skušamo vam posredovati tudi učbenik v elektronski obliki. Učbenik v klasični obliki dobite seveda čim prej, ob prihodu na tečaj oz. takoj ko je to možno. Dobro vam bo služil, da na tečaju pridobljeno znanje lahko še poglobite oz. razširite.

Prosimo vas, da do našega obvestila o plačilu, ne nakazujete kotizacij za udeležbo na tečaju!

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost ter upoštevanje vseh naših prošenj. Lp,

Koordinator ITLS Slovenija

Anton Posavec

<<<<<<<<<<<<<<

V letu 2020 smo z ICZR (URSZR) uskladili in čakamo na potrditev terminov za naslednje tečaje:

 

I. OSNOVNI TEČAJI 

A. Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Provider Course)

1.     31. januar - 02. februar 2020, ICZR Ig

2.     13. do 15. marec 2020, ICZR Ig

3.     29. do 31. maj 2020, ICZR Sežana

4.     16. do 18. oktober 2020, ICZR Ig

Prijave na tečaje zbiramo ves čas. Pošljite nam prijavnico, da vas lahko uvrstimo na seznam čakajočih... O uvrstitvi in udeležbi na naslednjih tečajih, vas potem obveščamo mi... V primeru velikega povpraševanja, bomo skušali organizirati še dodaten, izredni termin tečaja.

B. Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Provider Course)

1.     20. - 23. januar 2020, 2 tečaja za GARS Kranj

2.     03. do 04. april 2020, ICZR Ig

3.     27. do 28. november 2020, ICZR Ig

 

II. OBNOVITVENI TEČAJI 

Na obnovitvenih tečajih prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

A. Obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Advanced Course) 

1.     09. maj 2020, ICZR Ig

2.     24. oktober 2020, ICZR Ig 

B. Obnovitveni tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Basic Course) 

1.     16. maj 2020, ICZR Ig

 

III. SPECIALIZIRANI TEČAJI

A. Tečaj oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric Provider Course)

1.     05. do 06. junij 2020, ICZR Sežana

Na tečajih oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju, prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

B. Tečaj za usposabljanje inštruktorjev ITLS Slovenija (ITLS Slovenia Instructor Training Course)

1.     16. december 2020, ICZR Ig

Tečaj je namenjen rednemu usposabljanju inštruktorjev ITLS Slovenija.

 

Vse podrobnosti o izvedbi tečajev bodo objavljene tudi sproti oz. lahko dobite informacije preko e-mailov peter.napotnik@kclj.si ali anton.posavec@kclj.si. Lepo povabljeni!

 

PRIJAVA NA TEČAJ        PRE-TEST               PROGRAM TEČAJA