Datumi tečajev

TEČAJI V LETU 2021

 

"Eppur si muove"
                   
Galileo Galilei

ZOPET DELAMO!

    

Pozdravljeni,

Najprej nekaj navodil oz. prošenj...

Prosimo vas, da potem, ko se odločite in imate potrjen določen rok, v katerem se boste udeležili tečaja, ne spreminjate odločitve teden dni opred samim tečajem. Takrat na tečaj ne moremo uvrstiti novega kandidata, ker ima premalo časa za pripravo na tečaj. Pri odpovedih pridejo v poštev zgolj objektivni razlogi. Moramo se zavedati, da čaka za udeležbo na tečaju kar nekaj kandidatov. S prepozno odpovedjo, dobesedno nekomu od njih onemogočite udeležbo na tečaju. Prosimo, da odpovedi izvedete najkasneje tri tedne pred tečajem! Torej planirajte izobraževanje...!

Zaradi nezanesljivosti dobave učbenikov iz ZDA, vedno ne moremo zagotoviti, da jih tečajnikom lahko pošljemo pribl. en mesec pred tečajem. Zaradi tega smo na tej spletni strani (ITLS Slovenija), v rubriki "Gradiva" objavili najpomembnejše gradivo, ki ga potrebujete, da bi lahko uspešno opravili tečaj. Skušamo vam posredovati tudi učbenik v elektronski obliki. Učbenik v klasični obliki dobite seveda čim prej, ob prihodu na tečaj oz. takoj ko je to možno. Dobro vam bo služil, da na tečaju pridobljeno znanje lahko še poglobite oz. razširite.

Prosimo vas, da do našega obvestila o plačilu, ne nakazujete kotizacij za udeležbo na tečaju!

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost ter upoštevanje vseh naših prošenj. Lp,

Koordinator ITLS Slovenija

Anton Posavec

<<<<<<<<<<<<<<

 

I. OSNOVNI TEČAJI 

A. Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Provider Course)

1.     04 - 06. junij 2021, ICZR Sežana

2.     15. do 17. oktober 2021, ICZR Ig 

3.     26. do 28. november 2021, ICZR Ig

Prijave na tečaje zbiramo ves čas. Pošljite nam prijavnico, da vas lahko uvrstimo na seznam čakajočih... O uvrstitvi in udeležbi na naslednjih tečajih, vas potem obveščamo mi... 

B. Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Provider Course)

      Te tečaje bomo izvedli v dogovoru. Pošljite prijavo in vas bomo mi obvestili o možnosti udeležbe!

 

II. OBNOVITVENI TEČAJI 

Na obnovitvenih tečajih prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

A. Obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Advanced Course) 

1.     09. oktober 2021, ICZR Ig     

B. Obnovitveni tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Basic Course) 

      Te tečaje bomo izvedli v dogovoru. Pošljite prijavo in vas bomo mi obvestili o možnosti udeležbe!

III. SPECIALIZIRANI TEČAJI

A. Tečaj oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric Provider Course)

1.     09. do 10. junij 2021, ICZR Sežana.

Na tečajih oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju, prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

B. Tečaj za usposabljanje inštruktorjev ITLS Slovenija (ITLS Slovenia Instructor Training Course)

1.     20. december 2021, ICZR Ig

Tečaj je namenjen rednemu usposabljanju inštruktorjev ITLS Slovenija.

 

Vse podrobnosti o izvedbi tečajev bodo objavljene tudi sproti oz. lahko dobite informacije preko e-maila izobrazevalni.center.rpl@kclj.si. Lepo povabljeni!

 

PRIJAVA NA TEČAJ        PRE-TEST               PROGRAM TEČAJA