Datumi tečajev

TEČAJI V LETU 2022

 

"Eppur si muove"
                   
Galileo Galilei

ŠE VEDNO DELAMO!

    

Pozdravljeni,

Pred nami je leto 2022 in novi izzivi. Spodaj objavljamo nove datume tečajev in lokacije posameznih izvedb naših tečajev. Lepo vabljeni! In kaj je novega?

V skladu z aktualnimi razmerami smo največje število udeležencev na posameznem tečaju zmanjšali na 24 tečajnikov. Drugače med predavanji ne bi mogli zagotoviti ustrezne razdalje. V delovnih skupinah, kjer poteka večina tečaja, pa je že itak samo 6 tečajnikov. Ves čas tečaja nosimo maske. Vsak dan pred pričetkom izobraževanja zjutraj izvedemo hitri COVID 19 test pri vseh tečajnikih in inštruktorjih, prvi dan tečaja pa izpolnete tudi poseben anketni vprašalnik v povezavi s COVID 19. Veliko pozornost posvečamo razkuževanju rok in opreme. Med obroki sedimo vsak sam in na primerni razdalji. Nobenemu izmed nas ti ukrepi niso ljubi, vendar nas COVID 19 ne sme ustaviti, izobraževanja so potrebna!

Kot veste smo pri izvedbi tečajev kot del organizacije ITLS International zavezani neprofitnosti. Nekaj malega rezerve sicer je, če kdo odpove udeležbo, precej pa je narobe, če dva dni ali celo dan pred tečajem odpove udeležbo 5 kandidatov! Zagotovo obstajajo pri posameznikih opravičljivi razlogi za to, kar pa žal ne sprememni dejstva, da tečaj delamo z minusom. Ne boste verjeli, da dobimo opravičila za odpoved udeležbe v stilu: "odpovedal iz osebnih razlogov" ali pa npr. "moram pospraviti okoli hiše". Zgodi se, da kandidat potrdi udeležbo na tečaj pa sploh ne pride. Kasneje niti ne pokliče, zakaj ga ni bilo na tečaj... Žal je velika večina stvari posledica neodgovornosti! Seveda bomo morali v skladu s tem ustrezno ukrepati.

Pripravljamo nove prijavnice. Tudi tisti, ki ste jih že poslali, se boste morali prijaviti z novimi! Za to bomo poskrbeli mi in vas pravočasno obvestili ter vam poslali novo prijavnico oz. vas ustrezno usmerili. Udeležba na tečaju bo možna samo ob predhodnem predplačilu. Obstaja en ali dva zavoda v Sloveniji, kjer to zavračajo, češ da ni v skladu z zakonom. To ne drži, preverjeno! Če boste odpovedali udeležbo dovolj zgodaj, se vam bo vrnil cel znesek prijavnine. V primerih pozne odpovedi tečaja, se vam bo vrnil zgolj sorazmerni del prijavnine, pač glede na datum odpovedi. Tudi, če gre za opravičljiv razlog odpovedi (npr. bolezen), bo prijavitelj moral poskrbeti za ustrezno zamenjavo. Mislim, da je to razumljiv ukrep, saj danes potrdila, da si bolan res ni težko pridobiti... Vse to bo jasno navedeno na prijavnici, ki bo morala biti ožigosana in podpisana s strani odgovorne osebe zavoda, ki tečajnika prijavlja in se s podpisom strinja s pogoji. V primeru, da je oseba, ki se prijavi samoplačnik, s svojim podpisom jamči, da se strinja z navedenimi pogoji. Upam, da bomo kmalu objavili novo prijavnico. Trenutno je še v "obdelavi" v naši pravni službi. Opravičujem se vam zaradi teh neljubih ukrepov, vendar je postalo stanje glede odjav nevzdržno in je tak način dela za nas postal nesprejemljiv.

Prosimo vas, da do našega obvestila, da ste na tečaj uvrščeni, ne nakazujete kotizacij za udeležbo na tečaju! Glede na ankete, ki jih izpolnjujete udleženci naših izobraževanj, se na njih dobro počutite in vam dajo potrebno znanje za delo v predbolnišničnem okolju. Naše inštruktorje redno opisujete kot prijazne in profesionalne... Trudili se bomo, da bi tak sloves ohranjali tudi v prihodnje. Hvala, ker se naših tečajev udeležujete, lepo povabljeni tudi v prihodnje!

Zahvaljujemo se vam za razumevanje in potrpežljivost ter upoštevanje vseh naših navodil. Lp,

Koordinator ITLS Slovenija

Anton Posavec

<<<<<<<<<<<<<<

 

I. OSNOVNI TEČAJI 

A. Tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Provider Course)

1.     25. - 27. marec 2022, ICZR Ig

2.     27. do 29. maj 2022, ICZR Sežana

3.     07. - 09. oktober 2022, ICZR Ig

3.     25. do 27. november 2022, ICZR Ig

Prijave na tečaje zbiramo ves čas. Pošljite nam prijavnico, da vas lahko uvrstimo na seznam čakajočih... O uvrstitvi in udeležbi na tečaju, vas potem obveščamo mi... 

B. Tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Provider Course)

      Te tečaje bomo izvedli v dogovoru, glede na vaše prijave. Pošljite prijavo in vas pokličemo, ko je prijav dovolj ter se dogovorimo o izvedbi in možnosti udeležbe!

 

II. OBNOVITVENI TEČAJI 

Na obnovitvenih tečajih prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

A. Obnovitveni tečaj dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Advanced Course) 

1.     23. april 2022, ICZR Ig

2.     10. december 2022, ICZR Ig    

B. Obnovitveni tečaj temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Basic Course) 

      Te tečaje bomo izvedli v dogovoru, glede na vaše prijave. Pošljite prijavo in vas pokličemo, ko je prijav dovolj ter se dogovorimo o izvedbi in možnosti udeležbe!

III. SPECIALIZIRANI TEČAJI

A. Tečaj oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric Provider Course)

1.     06. do 07. maj 2022, ICZR Sežana.

Na tečajih oskrbe poškodovanega otroka v predbolnišničnem okolju, prijave nikoli ne presegajo največjega števila prijavljenih. Zato ne pošiljamo potrditev o sprejetju na tečaj. torej ste na tečaj uvrščeni avtomatično razen, kadar vas o tem že veliko prej obvestimo (npr. zaradi premajhnega števila prijavljeni...). Hvala.

B. Tečaj za usposabljanje inštruktorjev ITLS Slovenija (ITLS Slovenia Instructor Training Course)

1.     19. december 2022, ICZR Ig

Tečaj je namenjen rednemu usposabljanju inštruktorjev ITLS Slovenija.

 

Vse podrobnosti o izvedbi tečajev bodo objavljene tudi sproti oz. lahko dobite informacije preko e-maila izobrazevalni.center.rpl@kclj.si. Lepo povabljeni!

 

PRIJAVA NA TEČAJ        PRE-TEST               PROGRAM TEČAJA