Dispečerska služba

Oddajna dispečerska sobaDispečerska služba je samostojna služba znotraj reševalne postaje Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana. Deluje 24 ur, vse dni v letu. Njen cilj je, da se odzove na vse klice, ne glede na način prenosa podatkov oziroma informacij, da vse klice celovito obravnava in da sprejme hitre ter pravilne odločitve za interveniranje reševalnih ekip na terenu. Vse to izvaja v okviru postavljenih normativov.

Delo dispečerjev v dispečerski službi RP UKC LJ opravljajo zdravstveni tehniki, diplomirani zdravstveniki/medicinske sestre z dodatnim znanjem pridobljenim z internim usposabljanjem in izkušnjami z delom na terenu. Trenutno je v dispečersko službo redno razporejenih 12 dispečerjev in sicer 7 zdravstvenih tehnikov ter 5 diplomiranih zdravstvenikov/medicinskih sester. Službo po potrebi okrepijo rezervni dispečerji.

Delo v dispečerski službi je razdeljeno na sprejemnega dispečerja, kateri klic sprejme in oddajnega, kateri intervencijo odda primerni oz. najbližji ekipi. V dnevni izmeni delata 2 sprejemna in 1 oddajni dispečer, v nočni pa 1 sprejemni in 1 oddajni dispečer.

Dispečerska služba sprejema klice različnih kategorij. Nujne klice sprejemamo preko številke 112. Naročila za nenujne prevoze ter samoplačniške prevoze sprejemamo preko brezplačne številke 0801784. Za medklinične prevoze znotraj kliničnih bolnišnic pa imamo odprto interno številko 2323.

Na leto dispečerji opravijo približno 17.000 telefonskih klicev, ter preko 300.000 komunikacij preko radijskih postaj. Letno sprejmemo in predamo v izvajanje okoli 80.000 intervencij.