Programi tečajev ITLS

 

Tečaji temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Basic Courses) so namenjeni reševalcem, ki po osnovni izobrazbi sicer niso zdravstveni delavci, se pa v okviru svojega prostovoljnega ali poklicnega dela aktivno srečujejo z reševanjem ponesrečenih. V to skupino sodijo npr. gasilci bolničarji, poklicni gasilci, policisti, gorski reševalci, reševalci na smučiščih, reševalci iz vode, vodniki reševalnih psov... Tečaj je primeren, kot nadgradnja osnovnega znanja iz oskrbe poškodovancev, tudi za bolničarje prve pomoči. Osnovni pogoj, za udeležbo na tečaju je, da kandidat(ka) predhodno uspešno zaljuči tečaj za certificirane prve posredovalce (71 ur) ali tečaj za bolničarje prve pomoči (70 ur).

Program ITLS Basic Course
Program_ITLS_Basic_29_09_2010.pdf

 

Tečaji dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Advanced Courses) so namenjeni zdravstvenim delavcem (zdravstvenim tehnikom, zdravstvenim reševalcem in reševalkam, diplomiranim zdravstvenikom in medicinskim sestram ter zdravnikom), ki se pri svojem delu srečujejo z oskrbo poškodovancev v predbolnišničnem okolju in želijo na tem področju svoje znanje in veščine še dodatno izpopolniti.

Program ITLS Advanced Course
ITLS Advanced (03 06 2010).pdf

 

Obnovitveni tečaji dodatnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Advanced Courses) so namenjeni zdravstvenim delavcem, ki so pred časom uspešno zaključili osnovni "Advanced" tečaj in bi želeli svoje znanje iz dodatnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju obnoviti ter nadgraditi. Čeprav v Sloveniji ni obvezno, da osnovni tečaj obnavljamo, je tovrstno izobraževanje dobrodošlo in predvsem koristno, da bo naše delo na terenu uspešno.

Program ITLS Refresher Advanced Course
ITLS Refresher Advanced Course (01 2015).pdf

 

Obnovitveni tečaji temeljnih postopkov oskrbe poškodovancev v predbolnišničnem okolju (ITLS Refresher Basic Courses) so namenjeni kandidatom in kandidatkam, ki so pred časom uspešno zaključili osnovni "Basic" tečaj in bi želeli svoje znanje iz temeljnih postopkov oskrbe poškodovanca v predbolnišničnem okolju obnoviti in nadgraditi. V Sloveniji trenutno nimamo obvezne obnove licenc in je odločitev za tovrstno izobraževanje zgolj odločitev posameznika ali določene organizacije, kjer želijo, da bi svoje znanje ves čas izpopolnjevali in dopolnjevali.

Program ITLS Refresher Basic Course
ITLS Refresher Basic Course (01 2015).pdf

 

Tečaji oskrbe poškodovanih otrok v predbolnišničnem okolju (ITLS Pediatric Courses) so namenjeni zdravstvenim delavcem, ki bi želeli še podrobneje spoznati znanja in veščine, potrebne za oskrbo poškodovanih otrok v predbolnišničnem okolju. Osnovni pogoj za udeležbo na tem tečaju je predhodno uspešno zaključen osnovni tečaj (ITLS Advanced Course). Prvo izvedbo tega tečaja v Sloveniji načrtujemo v decembru 2015.

Program ITLS Pediatric Course
ITLS Pediatric Course (04 2016)


 

Tečaji oskrbe poškodovanih vojakov na bojišču (ITLS Military Courses) so namenjeni zdravstvenim delavcem in vojakom bolničarjem, ki se srečajo s poškodovanim vojakom na bojišču. Tečaj izvajamo v sodelovanju s Slovensko vojsko, Vojaško zdravstveno službo. Osnovni pogoj za udeležbo na tem tečaju (dva nivoja zahtevnosti) je predhodno uspešno opravljen osnovni tečaj (ITLS Advanced Course oz. ITLS Basic Course). Prvo izvedbo tečaja v Sloveniji načrtujemo v drugi polovici leta 2015 ali v prvi polovici leta 2016.

Program ITLS Military Course
V PRIPRAVI